Autorijbewijs

We zijn er klaar voor!

Met een team van enthousiaste en goed opgeleide instructeurs en modern materiaal zijn wij goed voorbereid op jouw opleiding. Gedreven mensen op zoek naar gedreven leerlingen. Het nog steeds een uitdaging vinden om iemand de eerste keer te zien slagen, met niet meer lessen dan nodig! En dat lukt!

Slagingspercentage eerste examen

Een slagingspercentage tussen 75 en 80% in de categorie tot 200 leerlingen per jaar is een opmerkelijk resultaat in deze categorie. De slagingspercentages die rijscholen opgeven zijn controleerbaar op cbr.nl!

Vanaf 16,5 jaar autorijden

Je mag vanaf 16,5 jaar starten met autorijles.
Vanaf de eerste dag dat je 17 bent geworden, mag je afrijden.
Vervolgens mag dan tot 18 jaar onder begeleiding van een coach worden gereden.
Vanaf 18 jaar mag altijd zonder begeleiding worden gereden.
Met dit rijbewijs mag ook vanaf 17 jaar scooter worden gereden.

Er kunnen maximaal 5 begeleiders worden aangemeld die een pas krijgen.

Aan de begeleiders worden eisen gesteld.

Een coach:

  • moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs
    (rijbewijs B);
  • moet minimaal 27 jaar oud zijn;
  • mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
  • mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
  • mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad;
  • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
  • moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.
  • De RDW checkt of jouw coach aan bovengenoemde ‘eisen’ voldoet.

De bestuurder die onder begeleiding rijdt is de juridisch bestuurder. Dit wil zeggen dat hij of zij zelf verantwoordelijk is voor de gevolgen van het besturen van de auto. De begeleider moet de kunst verstaan om wel te coachen maar niet daadwerkelijk in te grijpen. Indien de bestuurder rijdt zonder begeleider wordt het rijbewijs ingenomen en moet de bestuurder wachten tot 18 jaar en opnieuw theorie- en praktijkexamen doen. Indien de begeleider wordt betrapt op het gebruik van drank of verdovende middelen wordt ook het rijbewijs van de bestuurder ingenomen. De begeleider heeft zich ook bereid verklaart mee te werken aan een ademtest in geval van controle.

Wij laten zien wat we doen

Wij denken een goede oplossing gevonden te hebben om iedereen een duidelijk inzicht te verschaffen in het benodigde aantal lesuren. Door de leerstof te publiceren in ons lesplan kan iedereen van te voren zien wat er gedaan moet worden. Iemand die in het bezit is van de benodigde eigenschappen moet in staat worden geacht om met ongeveer 35 tot 50 uren het rijbewijs te behalen.

Door op de instructievorderingenkaart regelmatig het daadwerkelijke niveau met het gewenste niveau voor dat aantal uren te vergelijken, krijgt men een goed beeld van het verloop en dus de duur en kosten van de opleiding.

Een actieve houding is de belangrijkste factor die het benodigde aantal lessen en de slaagkans zal bepalen.
Volgens de definitie is leren een verandering van gedrag. Een instructeur of leraar moet jou de makkelijkste manier laten zien om dit te kunnen doen. Daarna moet je zelf aan de gang gaan om het te onthouden en uit te voeren. Het begrijpen, onthouden en zelfstandig kunnen uitvoeren bepaalt je uiteindelijke resultaat. Leren is tweerichtingsverkeer; door jouw inzet krijgt de instructeur energie terug om alles uit de kast te halen om jou te laten leren.

De gemiddelde Nederlander haalt dan het rijbewijs in 2,2 keer.
De meeste van onze leerlingen (75 tot 80%) hebben hier maar 1 keer voor nodig.

Wij hebben het druk. Wij zijn erbij gebaat om zo snel als mogelijk weer ruimte te maken voor nieuwe leerlingen. Je krijgt niet meer lessen dan nodig. Je krijgt wel alle tijd die je nodig hebt en wilt.
Jouw slagen met het minste aantal lessen is voor ons de beste reclame en geeft de snelste doorstroming van leerlingen.

Tussentijdse toets

Dit hoort een tussenmeting te zijn waar een CBR examinator zijn mening geeft over het bereikte niveau en concrete verbeterpunten aandraagt. Een toets hoort een afspiegeling te zijn van het echte examen. Een bijkomend voordeel is dat men ook alvast went aan een examen situatie. Als aardigheid kan een vrijstelling worden verdiend voor de bijzondere verrichtingen, die dan niet meer op het eerste examen gevraagd worden. Volgens opgave van het CBR maak je 20% meer kans om te slagen voor het eerste examen, na het afleggen van een tussentijdse toets.

Examen doen

Na een goede opleiding is het moment van het examen veel minder bepalend dan iedereen denkt. Een examinator herkent een goede basis altijd, en laat dit ook meewegen in de beoordeling.

•Er wordt ook nooit een foutloos examen gereden en dit wordt ook niet verwacht.
•Er wordt alleen beoordeeld of iemand in staat is zijn fouten weer op te lossen.

De meest voorkomende vorm van faalangst is positieve faalangst.
Dit is gewoon lekker zenuwachtig zijn voor een in principe leuke gebeurtenis.
Door de zenuwen je minder comfortabel voelen, wil niet zeggen dat je niet meer kunt denken. Ook tijdens de opleiding besteden we hier aandacht aan.
In geval van daadwerkelijke negatieve faalangst kunnen we ook goede oplossingen aanbieden. In dit geval is het ook mogelijk om een aangepast examen af te leggen bij een examinator die gespecialiseerd is in het omgaan met kandidaten met faalangst.

Proefles

Tijdens je 1e rijles kun jij geheel vrijblijvend met ons kennismaken en krijg je een goed beeld van het niveau van de opleiding. Eventuele sponsors in de vorm van ouders/verzorgers zijn tijdens deze proefles van harte welkom. Samen met jou proberen wij jouw vaardigheden en leersnelheid in te schatten. In overleg kiezen we dan voor de voor jouw meest geschikte opleidingsvorm. Een duidelijk verhaal over het aantal benodigde lessen vind je onder: Hoe werkt het.

Examengarantie

Op onze opleidingen bieden wij een unieke examengarantie: indien een tussentijdse toets en een theorieweekend gevolgd wordt, dan kost een eventueel herexamen € 210,- i.p.v. € 255,-.

Modern materiaal

Onze auto’s zijn in nieuwstaat, worden perfect onderhouden, zijn schoon en rookvrij.
Voor het comfort zijn alle auto’s voorzien van airco.
De auto’s zijn voorzien van de nieuwste veiligheidssystemen en brandstof besparende technieken waar men in de toekomst zeker mee te maken krijgt.
Ook beschikt iedere auto over een navigatiesysteem, waar ook mee moet worden gewerkt op het examen.

Prijzen

Bekijk hier het overzicht van de kosten van alle lessen en examens.

Begeleiderspas:

Je begeleiderspas kun je aanvragen via www.2todrive.nl

 

Schrijf je nu direct in voor rijlessen of het Theorieweekend