Hoe

Hoe werkt het? Een nuchter verhaal

Een nuchter verhaal

Het rijbewijs halen: leuk, uitdagend en (in)spannend. Nieuwe mogelijkheden, vrijheden en verantwoordelijkheden. Iedereen praat erover mee en heeft er wel een idee over.
Het enige probleem voor het behalen van het rijbewijs is eigenlijk geld.
Als je bedenkt dat het een eenmalige uitgave voor de rest van je leven is en een investering in het behoud van je eigen welzijn en in dat van anderen, dan valt het mee t.o.v. veel andere kosten. Maar het blijft veel geld om uit te geven.
En dan vooral voor de mensen die er wat meer moeite mee hebben en dus wat meer tijd nodig hebben. Het goede nieuws is dan ook dat bijna iedereen kan slagen, het minder goede nieuws is dat niet iedereen dit in hetzelfde aantal uren kan en dat soms moeilijk vindt om te accepteren.

Mensen en hun grenzen

Door alle onzinverhalen lijkt het of het behalen van het rijbewijs niets meer is dan de motor niet laten afslaan en je hoofd goed bewegen tijdens het kijken, waarna je een beetje geluk moet hebben met het examen.
En inderdaad, het leren bedienen van de auto en het berijden van een lege weg kan iedereen leren.
Het probleem schuilt in het leren zien, begrijpen en verwerken van informatie om te kunnen voorspellen wat er zou kunnen gaan gebeuren. Door dit proces moet er een handeling zoals remmen of sturen worden uitgekozen die ook nog rekening houdt met de belangen van de maatschappij, zoals veiligheid, doorstroming en het milieu.

Iedereen is gebouwd als voetganger en denkt ook met de snelheid van een voetganger.
En zelfs bij voetgangers kun je al verschil zien in langzaam of snel denken, met of zonder redelijkheid, sociaal gevoel en gewoon boerenverstand.

Al deze voetgangers gaan zich nu ook nog in de auto verplaatsen met een hogere snelheid. Hierdoor ontstaat in principe tijdgebrek.
Dit tijdgebrek kan worden verminderd door een logische volgorde in de voertuigbediening aan te brengen en verder vooruit te kijken en zonodig de snelheid aan te passen waardoor meer tijd ontstaat om te denken.
Naast een vakkundige instructeur en een goed lesplan is voor dit proces een actieve houding van de leerling nodig die ontstaat door een goede geestelijke en lichamelijke conditie.

Gezondheidsverklaring

Iedereen is bij wet verplicht om bij het CBR een zogenaamde Gezondheidsverklaring over de geestelijke en lichamelijke gezondheid in te dienen.
Indien alle vragen met Nee kunnen worden beantwoord, dan volgt er geen verdere keuring. Het is bij wet verplicht en ook verstandig eerlijk te antwoorden.
Het CBR gaat zorgvuldig om met ingediende verklaringen en proberen altijd een oplossing te vinden. Indien nodig wordt men door het CBR uitgenodigd voor een gratis rijtest.
Indien aandoeningen van invloed zijn op het gedrag van een leerling, zal dit door dit traject ook bekend zijn bij de examinator die het examen afneemt.
Hier kan dan rekening mee worden gehouden in de benadering van de leerling.

Wij laten een proefversie van deze verklaring al in het begin van de opleiding invullen om eventueel vroegtijdig iets te kunnen doen.

De echte Gezondheidsverklaring moet door de leerling zelf worden ingevuld en betaald voordat het praktijkexamen kan worden aangevraagd.

Het is vooral belangrijk om geestelijke aandoeningen die men zelf vaak liever niet noemt of belangrijk vindt en niet genoemd worden in de Gezondheidsverklaring wel bij de rijschool te melden. Te denken valt aan dyslexie, lichte vormen van ADHD, autisme e.d. Deze aandoeningen zijn van invloed op het gedrag en het vermogen om te leren. Door dit wel te melden kunnen we het lesgeven hier op aanpassen.

 

Voorbeeld Gezondheidsverklaring

1. Hebt u last of last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag  of andere  bewustzijnsstoornissen?
O ja O nee

2. Hebt u last van of last gehad van evenwichtstoornissen of ernstige duizelingen?
O ja O nee

3. Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor een psychiatrische stoornis, een hersenziekte – zoals een beroerte – of een ziekte van het zenuwstelsel?
O ja O nee

4. Maakt u misbruik van of hebt u misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere   geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest?
O ja O nee

5. Wordt of werd u behandeld  voor inwendige ziekten, zoals suikerziekte, hart- en vaatziekte, verhoogde bloeddruk, nierziekte of longziekte? Of hebt u een hart- en vaatoperatie ondergaan?
O ja O nee

6. Kunt u een arm, een hand of uw vingers niet of slechts beperkt gebruiken?
O ja O nee

7. Kunt u een been of voet niet of slechts beperkt gebruiken?
O ja O nee

8.a. Ziet u minder goed met één of beide ogen, zelfs als u gebruik maakt van een bril of contactlenzen?
O ja O nee

8.b. Wordt of werd u behandeld door een oogarts? Of hebt u een oogoperatie of een laserbehandeling van de ogen ondergaan?
O ja O nee

9. Gebruikt u medicijnen die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen, antipsychotische middelen, opwekmiddelen?
O ja O nee

10.  Hebt u nog andere aandoeningen, ziekten of functiebeperkingen die het besturen van
motorrijtuigen moeilijker maken?
O ja O nee

Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen naar waarheid te hebben beantwoord.

Schrijf je nu direct in voor Rijlessen of het Theorieweekend.