Hoe

Hoe werkt het? Een nuchter verhaal

Een nuchter verhaal

Het rijbewijs halen: leuk, uitdagend en (in)spannend. Nieuwe mogelijkheden, vrijheden en verantwoordelijkheden. Iedereen praat erover mee en heeft er wel een idee over.
Het enige probleem voor het behalen van het rijbewijs is eigenlijk geld.
Als je bedenkt dat het een eenmalige uitgave voor de rest van je leven is en een investering in het behoud van je eigen welzijn en in dat van anderen, dan valt het mee t.o.v. veel andere kosten. Maar het blijft veel geld om uit te geven.
En dan vooral voor de mensen die er wat meer moeite mee hebben en dus wat meer tijd nodig hebben. Het goede nieuws is dan ook dat bijna iedereen kan slagen, het minder goede nieuws is dat niet iedereen dit in hetzelfde aantal uren kan en dat soms moeilijk vindt om te accepteren.

Mensen en hun grenzen

Door alle onzinverhalen lijkt het of het behalen van het rijbewijs niets meer is dan de motor niet laten afslaan en je hoofd goed bewegen tijdens het kijken, waarna je een beetje geluk moet hebben met het examen.
En inderdaad, het leren bedienen van de auto en het berijden van een lege weg kan iedereen leren.
Het probleem schuilt in het leren zien, begrijpen en verwerken van informatie om te kunnen voorspellen wat er zou kunnen gaan gebeuren. Door dit proces moet er een handeling zoals remmen of sturen worden uitgekozen die ook nog rekening houdt met de belangen van de maatschappij, zoals veiligheid, doorstroming en het milieu.

Iedereen is gebouwd als voetganger en denkt ook met de snelheid van een voetganger.
En zelfs bij voetgangers kun je al verschil zien in langzaam of snel denken, met of zonder redelijkheid, sociaal gevoel en gewoon boerenverstand.

Al deze voetgangers gaan zich nu ook nog in de auto verplaatsen met een hogere snelheid. Hierdoor ontstaat in principe tijdgebrek.
Dit tijdgebrek kan worden verminderd door een logische volgorde in de voertuigbediening aan te brengen en verder vooruit te kijken en zonodig de snelheid aan te passen waardoor meer tijd ontstaat om te denken.
Naast een vakkundige instructeur en een goed lesplan is voor dit proces een actieve houding van de leerling nodig die ontstaat door een goede geestelijke en lichamelijke conditie.

Gezondheidsverklaring

Iedereen is bij wet verplicht om bij het CBR een zogenaamde Gezondheidsverklaring over de geestelijke en lichamelijke gezondheid in te dienen.
Indien alle vragen met Nee kunnen worden beantwoord, dan volgt er geen verdere keuring. Het is bij wet verplicht en ook verstandig eerlijk te antwoorden.
Het CBR gaat zorgvuldig om met ingediende verklaringen en proberen altijd een oplossing te vinden. Indien nodig wordt men door het CBR uitgenodigd voor een gratis rijtest.
Indien aandoeningen van invloed zijn op het gedrag van een leerling, zal dit door dit traject ook bekend zijn bij de examinator die het examen afneemt.
Hier kan dan rekening mee worden gehouden in de benadering van de leerling.

Wij laten een proefversie van deze verklaring al in het begin van de opleiding invullen om eventueel vroegtijdig iets te kunnen doen.

De echte Gezondheidsverklaring moet door de leerling zelf worden ingevuld en betaald voordat het praktijkexamen kan worden aangevraagd.

Het is vooral belangrijk om geestelijke aandoeningen die men zelf vaak liever niet noemt of belangrijk vindt en niet genoemd worden in de Gezondheidsverklaring wel bij de rijschool te melden. Te denken valt aan dyslexie, lichte vormen van ADHD, autisme e.d. Deze aandoeningen zijn van invloed op het gedrag en het vermogen om te leren. Door dit wel te melden kunnen we het lesgeven hier op aanpassen.

 

Voorbeeld Gezondheidsverklaring

1. Kunt u uw arm, hand of vingers door een beperking slecht gebruiken?
O ja O nee

2. Kunt u uw been of voet door een beperking slecht gebruiken?
O ja O nee

3. Kunt u met één of beide ogen beperkt zien, zelfs als u een bril of lenzen gebruikt?
O ja O nee
3a. Rijdt u of wilt u gaan rijden met een bioptische telescoop (BTS)?
O ja O nee

4.Wordt of werd u behandeld door een oogarts voor iets anders dan een bril of lenzen?
O ja O nee
4a) Staat u nu nog steeds onder controle van een oogarts?
O ja O nee

5. Heeft u diabetes mellitus?
O ja O nee
5a. Gebruikt u op dit moment medicijnen voor de diabetes?
O ja O nee
5a1) Heeft u de diabetes al langer dan 10 jaar?
O ja O nee

6. Heeft u chronische schade aan uw nieren (een verminderde nierfunctie)?
O ja O nee
6a. Is uw nierfunctie minder dan 20%?
O ja O nee

7. Heeft u een aandoening van uw longen (COPD), een hoge bloeddruk of een bloedziekte? Of heeft u een orgaantransplantatie gehad?
O ja O nee

8.  Heeft u een ziekte van uw hart of van uw bloedvaten?
O ja O nee
8a. Heeft u een ICD?
O ja O nee
8.b. Heeft u een steunhart?
O ja O nee

9. Heeft een arts bij u een aandoening vastgesteld van uw ruggenmerg, zenuwstelsel of hersenen (bijvoorbeeld een beroerte of spierziekte)?
O ja O nee
9a. Heeft een arts bij u een vorm van dementie of MCI vastgesteld?
O ja O nee
9b. Heeft u een beroerte, een herseninfarct of hersenbloeding gehad?
O ja O nee
9b 1) Is dit in de afgelopen zes maanden gebeurd?
O ja O nee
9b 1.1) Bent u aan de bloedvaten van uw hersenen geopereerd?
O ja O nee
9b 1.2) Heeft u nog steeds klachten van uw beroerte of herseninfarct?
O ja O nee
9c. Is er bij u een misvorming van een hersenbloedvat ontdekt, zonder dat u eerst een bloeding had?
O ja O nee

10. Heeft u weleens een epileptische aanval gehad?
O ja O nee
10a. Heeft u de laatste epileptische aanval in de afgelopen vijf jaar gehad?
O ja O nee

11. Heeft u weleens overdag last gehad van abnormale slaperigheid?
O ja O nee
11a. Heeft een arts slaapapneu (OSAS) bij u vastgesteld?
O ja O nee
11b. Heeft een arts narcolepsie of hypersomnolentie bij u vastgesteld?
O ja O nee

12. Bent u in de afgelopen drie jaar meerdere keren plotseling uw bewustzijn verloren (bijvoorbeeld flauwgevallen)?
O ja O nee

13. Heeft u als gevolg van de ziekte van Menière in het afgelopen jaar aanvallen van duizeligheid gehad?
O ja O nee

14. Heeft u ADHD of ADD?
O ja O nee

15. Heeft een arts bij u autisme of een vorm daarvan vastgesteld, zoals PDD-NOS, McDD of Asperger?
O ja O nee

16. Heeft een arts bij u een andere psychische of psychiatrische diagnose gesteld?
O ja O nee
16a. Heeft een arts bij u een depressie of een bipolaire stoornis vastgesteld?
O ja O nee
16 a1) Is de diagnose in de afgelopen vijf jaar gesteld?
O ja O nee
16 a1.1) Bent u in het afgelopen jaar behandeld door een psychiater?
O ja O nee
16b. Heeft u weleens een psychose gehad of heeft u schizofrenie?
O ja O nee
16 b1) Heeft u tot nu toe maar één keer een psychose gehad?
O ja O nee
16 b1.1) Heeft u die éénmalige psychose in de afgelopen 10 jaar gehad?
O ja O nee
16c. Heeft u een angststoornis?
O ja O nee
16d. Heeft u een andere psychische of psychiatrische aandoening die in de vorige vragen niet genoemd is?
O ja O nee

17. Heeft u de afgelopen vijf jaar overmatig gebruik (misbruik) gemaakt van alcohol, drugs of andere verslavende middelen?
O ja O nee

18. Gebruikt u medicijnen die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden?
O ja O nee

19. Heeft u verder nog klachten of aandoeningen die u kunnen beperken bij het besturen van een voertuig?
O ja O nee

Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen naar waarheid te hebben beantwoord.

I’m safe

Het is verstandig om nu en later altijd even een persoonlijke “IMSAFE checklist” na te gaan voordat men gaat rijden.

M-medication? Gebruik ik, al dan niet op doktersvoorschrift, medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden?


S-stress? Zijn er problemen op school, thuis, tijdens het lessen, met de gezondheid of door geld die spanning of een afwijkend gedrag veroorzaken? Ben ik op weg naar een spannende gebeurtenis?


A-alcohol? Heb ik de laatste 12 uur gedronken? Heb ik een alcohol- of drugsprobleem?


F-fatique? Heb ik voldoende slaap gehad, voel ik me uitgerust, heb ik een goede conditie, doe ik regelmatig aan sport?


E-E.V.? Kan ik alle vragen van de medische verklaring met “nee” beantwoorden?