Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht dia aan de samenstelling van deze website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Versterre.nl. theorieweekend.nl en theorie en rijden.nl aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Versterre.nl. theorieweekend.nl en theorieenrijden.nl aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Versterre.nl. theorieweekend.nl en theorieenrijden.nl behouden zich het recht  voor om de inhoud van deze website en de teksten van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.